Laura Hanganu

outreach Trainer

Laura’s journey at the Monroe Institute began in 2019 when a friend suggested she could find some answers by participating in the Gateway Voyage. Throughout most of her life, she had been studying meditation with various masters, but she always felt there was more. From a young age, Laura had nonphysical experiences and perceptions that she could not explain, and she was in a continuous search for answers and meanings.

As a clinical hypnotherapist, she discovered the multiple layers of existence from being the witness of people’s transformation. Laura is teaching courses on childhood trauma, releasing emotional blockages and limitations, and creating her own meditation program.

Although she loves hypnosis, Laura considers Monroe programs the best environment for exploring, through a direct experience, more of the Total Self. The advanced tools of the Monroe Institute provide the perfect framework for people to discover in the right and easy way that they are more than the physical body.

After five years of active participation in the Monroe programs, her trainer invited her to apply to become a Monroe Outreach Trainer, acknowledging her profound and original vision. She highly recommends Laura for her depth of feeling and thinking and would gladly participate in her workshops.

As an Outreach Trainer, Laura is committed to supporting people in their self-discovery, in accelerating the learning of their own potential.

Călătoria Laurei la Institutul Monroe a început în 2019, când un prieten i-a sugerat că ar putea găsi răspunsuri participând la Gateway Voyage. În cea mai mare parte a vieții sale, ea a studiat meditația cu diverși maeștri, dar a simțit întotdeauna că există mai mult. Încă din copilărie, Laura a avut experiențe și percepții non-fizice pe care nu și le putea explica, fiind într-o continuă căutare de răspunsuri și sensuri.

În calitate de hipnoterapeut clinic, a descoperit multiplele straturi ale existenței, fiind martora transformării oamenilor. Laura predă cursuri despre traumele din copilărie, eliberarea blocajelor și a limitărilor emoționale și a creat propriul program de meditație. 

Deși iubește hipnoza, Laura consideră că programele Monroe reprezintă cel mai bun mediu pentru a explora, printr-o experiență directă, mai mult din Sinele Total. Instrumentele avansate ale Institutului Monroe oferă cadrul perfect pentru ca oamenii să descopere în mod corect și ușor că sunt mai mult decât corpul fizic.

După cinci ani de participare activă la programele Monroe, trainerul ei a invitat-o să aplice pentru a deveni Monroe Outreach Trainer, recunoscându-i viziunea profundă și originală. Ea o recomandă cu căldură pe Laura pentru profunzimea simțirii și a gândirii sale și ar participa cu plăcere la workshop-urile sale. 

În calitate de Outreach Trainer, Laura se angajează să sprijine oamenii în descoperirea de sine, în accelerarea învățării despre propriului potențial.


Trainer Programs

${product_variants.length} ResultResults

Title

Upcoming Dates

Location

Action

${ product.title }

${ product.variant.option1 }

${ product.variant.option3 }

Learn More
< ${ index + 1 } >