Monica Georgescu

outreach Trainer

Monica, born in Bucharest Romania, in 1975, currently working as Trainer, has Bachelor of IT, worked 15 years in management positions in various corporations, is fascinated by music, mountain, sports and the anatomy of the soul, practices Hatha Yoga and meditation Laya Yoga for more than 14 years, Theta Healing and Astrologer.

In 2009 she has the first spiritual experience that will influence her life and give her answers to the question WHO ARE WE? The experience also included an "out of body experience" OBE- and since then, she has been exploring and experiencing this phenomenon trying to reach the deepest states of consciousness. This was the moment when she learned about TMI - The Monroe Institute, world leader in researching the experiences and states of high consciousness and about the legacy of Robert Monroe left to mankind. Basically, Bob was like a guide for her, because he helped her through the information shared in his books to reach much deeper spiritual experiences. For almost 10 years she has been exploring non-physical dimensions through OBE and is trying to understand more and more about the human being.

For several years, she practiced different spiritual paths, techniques and studied various spiritual and astrological treatises, always trying to know her SELF and to enrich her spiritual experiences.

Participation in most of TMI residential programs (Excursion, Gateway Voyage®, Guidelines®, Lifeline®, Starlines1®) gave her the opportunity to deepen, explore and understand more about the non-physical dimensions and also about the "infinity" of WHO WE ARE as human beings. All the knowledge she has gained through her personal experiences gives her the FREEDOM, the JOY, and the HAPPINESS to live life on earth.

She truly believes that each one of us has the same opportunities to know the true SELF, to transform and grow spiritually, by experiencing the states of consciousness that will allow them to answer the question - WHO AM I AND WHAT IS MEANING IN THIS LIFE? ... And TMI offers the tools to experience and explore the anatomy of the human soul and the different states of consciousness, without any dogma, by a direct, fast and efficient way!

With great joy and dedication she wants to be with those who will start the most beautiful journey of the spirit.. of getting to know WHO THEY REALLY ARE!

 

Monica, este născută în București, în anul 1975, în prezent este Trainer, licentiată in Informatică Economică, a lucrat 15 ani în funcții de management în diverse corporații, este fascinată de muzică, munte, sport și anatomia sufletului , practică Hatha Yoga și meditatia Laya Yoga de 14 ani, Theta Healing și este Astrolog.

În anul 2009 are prima experiență spirituală care îi va influența viața și îi va oferi răspunsuri la întrebarea CINE SUNTEM NOI? Experiența a inclus si o “iesire in afara corpului” OBE- out of body experience, iar de atunci explorează și experimentează acest fenomen încercând să atingă stări cât mai profunde ale conștiinței.Acesta a fost momentul în care a aflat despre TMI – The Monroe Institute, lider Mondial în cercetarea experiențelor și a stărilor de înaltă contiință și despre moștenirea lui Robert Monroe lăsată omenirii. Practic, Bob a fost ca un ghid pentru ea, pentru că a ajutat-o prin intermediul informațiilor împărtașite în cărțile sale, să ajungă la experiențe spirituale mult mai profunde. Timp de aproape 10 ani explorează dimensiuni non-fizice  prin OBE și încercă să înțelegă din ce în ce mai adânc ființa umană.

Timp de mai mulți ani, a practicat diferite căi spirituale, tehnici și a studiat diverse tratate spirituale si de astrologie, încercând mereu să își cunoscă SINELE și să-și îmbogățească experiențele spirituale.

Participarea la majoritatea programelor rezidențiale TMI (Excursion, Sync-Creation, Gateway, Guideline, Lifeline, Starline1)  i-a oferit ocazia să aprofundeze, să exploreze și să înțeleagă mai multe despre dimensiunile non-fizice și, de asemenea, despre „infinitul” din NOI ca fiinte umane. Toată cunoșterea pe care a dobândit-o prin experiențele personale îi oferă LIBERTATEA, BUCURIA ȘI FERICIREA de a trăi viața pe pământ.

Crede cu adevărat că fiecare dintre noi are  aceleași posibilități de a se cunoaște, de a se transforma și a crește spiritual, prin  experimentarea stărilor de conștiință care îi vor permite să răspundă la întrebarea -  CINE SUNT EU ȘI CARE ESTE MENIREA MEA ÎN ACEASTĂ VIAȚĂ?... Iar TMI îi oferă instrumentele pentru a experimenta și explora anatomia sufletului uman și a diferitelor stări de conștiință, făra nicio dogmă, printr-o cale directă, rapidă și eficientă!

Cu multă bucurie si dăruire dorește să fie alături de cei care vor porni în cea mai frumoasă călatorie a spiritului, aceea de a se CUNOAȘTE în profunzime și de a-și cunoaște SINELE!


Trainer Programs

${product_variants.length} ResultResults

Title

Upcoming Dates

Location

Action

${ product.title }

${ product.variant.option1 }

${ product.variant.option3 }

Learn More
< ${ index + 1 } >