Pawel Byczuk

outreach Trainer

Todo empezó mucho antes de lo que solía pensar en los comienzos. La fascinación por la realidad no física existió en su vida mucho antes de su primera lectura de los libros de Bob Monroe a principios de los años 1990. Pero ese fue el punto de inflexión. Los libros de Monroe le dejaron boquiabierto. Sabía que tenía que ir al Gateway Voyage y descubrirlo todo por sí mismo. Esto sucedió un par de años después por primera vez.

Para él era obvio compartir todo este conocimiento y descubrimientos con otros, para inspirarlos a aplicar cambios positivos en sus vidas. Entonces, comenzó a presentar talleres de Hemi-Sync® a una audiencia más amplia en 1997. Aún así, sumergiéndose en su conciencia descubrió el poder del Amor Puro Incondicional que cambió irreversiblemente su vida. Ese fue otro momento decisivo que añadió una nueva perspectiva a su visión diferente. Es positivamente adicto a utilizar esta hermosa energía para impulsar la creatividad y la manifestación. Esto también le ayuda a él a realizar su misión.

Pawel también participa activamente como líder del grupo comunitario de Monroe en Polonia y miembro de la Asociación Profesional de MI. Además, es formador de los talleres Afterlife de Bruce Moen y, como en su profesión anterior, sigue siendo un entusiasta del desarrollo de software.

Patrząc wstecz, wszystko zaczęło się wcześniej niż zawsze się wydawało. Fascynacja rzeczywistością niefizyczną pojawiła się u Pawła zanim po raz pierwszy przeczytał książki Roberta Monroe na początku lat 90-tych. Para był momento przełomowy. Ich lektura zrobiła na nim ogromne wrażenie. Wiedział, że musi wziąć udział w Gateway Voyage i Samemu wszystkiego doświadczyć. Stało się tak kilka lat później.

Oczywiste stało się, że powinien podzielić się tą wiedzą i odkryciami z innymi, aby zainspirować ich do zainicjowania pozytywnych zmian w życiu. Fechado en 1997, el roku zaczął prowadzić warsztaty Hemi-Sync®. Zagłębiając się coraz bardziej w świadomość odkrył moc Czystej Bezwarunkowej Miłości, która całkowicie zmieniła jego życie. To był kolejny punkt zwrotny, który dodał kolejną perspektywę do jego odmiennego spojrzenia. Używa tej wspaniałej energii nieustannie jako paliwa dla własnej kreatywności i manifestacji rzeczywistości. Pomaga ona także realizować mu jego misję.

Oprócz warsztatów, współprowadzi polską społeczność Instytutu Monroe . Jest również Członkiem Profesjonalnym Instytutu Monroe i trenerem Podróży Niefizycznych wg Bruce’a Moen’a. Poza tym nadal jest entuzjastą programowania, choć już nie pracuje w zawodzie.


Trainer Programs

${product_variants.length} ResultResults

Title

Upcoming Dates

Type

Action

${ product.title }

${ product.variant.option1 }

${ product.product_type }

Learn More
< ${ index + 1 } >