Pawel Byczuk

outreach Trainer

Everything started much earlier than he used to think about the beginnings. Non-physical reality fascination existed in his life long before his first reading of Bob Monroe’s books in the early 1990’s. But, that was the turning point. Books by Monroe just blew his mind. He knew he had to go to the Gateway Voyage and find out everything for himself. This happened a couple of years later for the first time.

It was obvious for him to share all of this knowledge and discoveries with others, to inspire them to apply positive changes in their lives. So, he started presenting Hemi-Sync® workshops to a larger audience in 1997. Still, diving inward into consciousness he discovered the power of Pure Unconditional Love which irreversibly changed his life. That was another breaking moment that added a new perspective to his different overview. He is positively addicted to using this beautiful energy for powering creativity and manifestation. This helps him to realize his mission, too.

Pawel is also active as the Monroe Community Group Leader in Poland and a member of MI’s Professional Association. Additionally, he is a Bruce Moen’s Afterlife workshops trainer, and - as of his previous profession – he is still a software development enthusiast.

Patrząc wstecz, wszystko zaczęło się wcześniej niż zawsze się wydawało. Fascynacja rzeczywistością niefizyczną pojawiła się u Pawła zanim po raz pierwszy przeczytał książki Roberta Monroe na początku lat 90-tych. To był moment przełomowy. Ich lektura zrobiła na nim ogromne wrażenie. Wiedział, że musi wziąć udział w Gateway Voyage i samemu wszystkiego doświadczyć. Stało się tak kilka lat później.

Oczywiste stało się, że powinien podzielić się tą wiedzą i odkryciami z innymi, aby zainspirować ich do zainicjowania pozytywnych zmian w życiu. Dlatego w 1997 roku zaczął prowadzić warsztaty Hemi-Sync®. Zagłębiając się coraz bardziej w świadomość odkrył moc Czystej Bezwarunkowej Miłości, która całkowicie zmieniła jego życie. To był kolejny punkt zwrotny, który dodał kolejną perspektywę do jego odmiennego spojrzenia. Używa tej wspaniałej energii nieustannie jako paliwa dla własnej kreatywności i manifestacji rzeczywistości. Pomaga ona także realizować mu jego misję.

Oprócz warsztatów, współprowadzi polską społeczność Instytutu Monroe . Jest również Członkiem Profesjonalnym Instytutu Monroe i trenerem Podróży Niefizycznych wg Bruce’a Moen’a. Poza tym nadal jest entuzjastą programowania, choć już nie pracuje w zawodzie.


Trainer Programs

${product_variants.length} ResultResults

Title

Upcoming Dates

Location

Action

${ product.title }

${ product.variant.option1 }

${ product.variant.option3 }

Learn More
< ${ index + 1 } >